Vi har stängt på MOOD men
finns fortfarande på NK

Boka tid

Boka online eller ring salongen direkt. 

NK ring 08 762 8464
Klicka här för att boka på NK

PRISLISTA

 

THE HAIR BAR
KLIPPNING STYLIST 840 SEK (740 sek*)
KLIPPNING JUNIORSTYLIST 640 SEK  (540 sek*)
CLUB 25* 550 SEK
THE DRY BAR
TVÄTT & FÖN fr. 640 SEK
STYLING fr.690 SEK
UPPSÄTTNING fr. 1090 SEK
THE WET BAR
MARIA NILA COLOUR MASQUE 200 SEK
THE COLOUR BAR
FÄRG 1.690 SEK
SLINGOR 1/2 2.690 SEK
SLINGOR 1/1 3.190 SEK
FÄRG I KOMB. MED SLINGOR +390 SEK
HEL BLEKNING 2.990 SEK
THE WAVE BAR
PERMANENT 2.690 SEK
ANTIVOLUME BEHANDLING 3.190 SEK
* CLUB 25 GÄLLER FÖR DIG SOM ÄR UPP TILL 25 ÅR MÅN-FRE KL. 10-13
* GÄLLER OM DU BOKAR DIN NÄSTA TID I SAMBAND VID UTFÖRD BEHANDLING

Club 25

Som medlem erbjuder vi dig klippning för 550:- vid uppvisning av legitimation. Gäller mellan kl. 10-13.

   Rådgivning

  ”Vi har en arbetsfilosofi. Det handlar om att hitta din personlighet. Du
  utstrålar en känsla. Den känslan är vårt arbetsverktyg. Skönheten skapas
  innan man sätter saxen i håret.”

  Boka tid hos våra stylister!

  Erbjudanden

  Kontakta


   Tidsbokning 08-660 80 83
   MOOD Regeringsgatan 46 111 56 Stockholm

   Privacy Policy

   VÅR INTEGRITETSPOLICY

   The HariBar värnar om din personliga integritet. För oss är det viktigt att
   vara öppna och transparanta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi
   arbetar alltid för att skydda dina personuppgifter och följa tillämpliga dataskyddsregler.

    

   Genom nedan beskrivna integritetspolicy informerar vi om hur dina
   personuppgifter behandlas i vår webbshop, digitala plattformar och
   bokningssystem. Notera att denna policy inte gäller våra medarbetare eller
   leverantörer. Policyn kan komma att uppdateras genom tiden och vi
   rekommenderar dig därför att kolla in hemsidan med jämna mellanrum.

   VEM ANSVARAR FÖR VÅR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING?

   The HairBar Stockholm AB, org. nr. 556907-4858 är ansvarig för
   behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig)
   Rådmansgatan 11 2 TR, 114 25 Stockholm, Sverige

    

   VILKEN TYP AV BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

   När du bokar en tid via vårt bokningssystem så kommer du att lämna viss
   information om dig själv, såsom ditt namn, adress och telefonnummer.
   Ibland kanske du även lämnar info till oss via mail eller via telefon till vår
   kundtjänst.

    

   VEM KAN FÅ TILLGÅNG VILL DINA PERSONUPPGIFTER?

   Dina personuppgifter kommer att behandlas av the HairBar Stockholm.
   Därutöver kan information som vi samlar in komma att delas med tredje
   part som behandlar personuppgifter för vår räkning s.k. personuppgifts-
   biträden. Exempel på dessa är våra leverantörer samt samarbetspartner
   som hanterar betalningar och tekniska lösningar. För att garantera att
   personlig information inte sprids vidare har vi tecknat ett avtal med våra
   leverantörer, så kallade personuppgiftsbiträdesavtal. Enligt avtalen får
   leverantörerna inte dela
   med sig av våra användares personuppgifter och material till tredje part.

    

   VÅRT ÄNDAMÅL/ LAGLIGA GRUND FÖR ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER

   Dina personuppgifter får lagligen behandlas om du samtyckt, om det sker
   för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om det krävs för att fullgöra ett
   avtal med dig.

   I följande fall behandlar vi dina personuppgifter då du samtyckt till det:

   – För att ge dig information om dina bokningar och köp på the HairBar
   Stockholm, såsom bokningsbekräftelser etc.
   – För att kunna ta betalt för dina köp om du valt att betala mot faktura
   – För att kunna skicka ett digitalt ordererkännande
   – För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig. Du har i alla
   utskick möjlighet att avregistrera dig
   – För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänste
   – För att kunna anpassa vår hemsida efter besök beteende på vår hemsida.

   För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att
   fullgöra en rättslig förpliktelse:

   – The HairBar Stockholm behandlar uppgifter om ditt köp för att fullgöra
   krav enligt exempelvis bokföringslagen och konsumentköplagen.

    

   I följande fall behandlar vi dina personuppgifter då du samtyckt till det:

   – Då vi samlar in personuppgifter från tredje part för direktmarknadsföring
   anser vi att individen kan ha ett intresse av vår information och våra
   produkter.

   DIREKTMARKNADSFÖRING

   The HairBar Stockholm kommer att behandla dina personuppgifter för
   marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för
   direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för
   statistikändamål och kan användas för utskick per e-post eller sms till dig
   fram till dess att du avregistrerar ditt konto eller återkallar ditt samtycke. Du
   kan när som helst vid kontakt med kundservice, anpassa genom vilka
   kanaler du önskar att the HairBar Stockholm kontaktar dig.

    

   HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

   Vi behandlar aldrig personuppgifter under längre tid än vad som tillåts
   enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan
   exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller
   bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas av the Hairbar
   Stockholm i enlighet medvår policy. Uppgifter rörande dina köp sparas i 36
   månader. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina
   personuppgifter såvida detta inte strider mot annan lag eller förordning.

    

   VAR LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER/ TREDJE LANDS ÖVERFÖRING

   Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. I
   de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett
   beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat
   skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina
   rättigheter skyddas. Detta kan t ex. vara aktuellt då vi skickar en vara till en
   kund utanför EU och transportören måste ha personuppgifterna för att
   kunna fullgöra leveransen.

    

   SOCIALA MEDIER

   Vi arbetar med olika sociala nätverk såsom Facebook och Instagram. Hur
   dessa medier behandlar personuppgifter kan ni läsa om under deras egna
   integritetspolicies. På dessa konton ansvarar The Hairbar enbart för
   eventuella personuppgifter som vi själva publicerar, men däremot inte
   personuppgifter som andra personer lämnar. Vi annonserar på både
   Facebook och Instagram. Genom att använda oss av Facebooks ”target
   audience” kan vi välja vilka användare som exponeras för våra annonser
   samt studera statistik om läsarna men personuppgifter utvinns eller lagras
   inte eftersom ingen enskild person kan identifieras med dessa data. Vi
   använder denna information för att förbättra både våra annonser och för att
   skapa en bättre kundupplevelse.

    

   LÄNKAR

   Vår webbplats kan innehålla länkar till andra intressanta webbplatser. När
   du använder en sådan länk för att lämna vår webbplats har vi inte någon
   kontroll över den andra webbplatsen. Därför kan vi inte ta något ansvar för
   innehållet eller integritetsskyddet på andra webbplatser. Du bör vara
   försiktig och läsa igenom integritetspolicyn för den aktuella webbplatsen.

    

   DINA RÄTTIGHETER

   I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till
   information om de personuppgifter som vi har om dig samt begära rättelse
   av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripen rätten att
   komplettera ofullständiga uppgifter.

   Varje gång som the HairBar Stockholm behandlar dina personuppgifter på
   ett automatiserat sätt efter dig medgivande eller enligt ett avtal har du
   rätt att få ut en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt
   och maskinläsningsbart format överförd till dig. (dataportabilitet)

   Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina
   personuppgifter samt återkalla hela eller delar av lämnat samtyckte om
   behandling av personuppgifter. På begäran av dig raderar vi dina
   personuppgifter,
   om vi inte har en rättslig grund för att fortsätta behandlingen.

   All kommunikation och samtliga åtgärder som the HairBar Stockholm vidtar
   med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. Du har också
   rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet,
   t.ex. Datainspektionen.

    

   KONTAKTA OSS

   För frågor gällande dina rättigheter enligt ovan beskrivna policy så kan du
   kontakta the HairBar Stockholm kundtjänst på info@thehairbar.se
   Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av the
   HairBar Stockholm den 23 maj 2018.